Біотин – міф чи інструмент збільшення молочної продуктивності?

Біотин – міф чи інструмент збільшення молочної продуктивності?

Матеріали автора Bill Weiss, The Ohio State University, 2011
Переклад Анни Пархомюк, спеціально для ТОВ «Анкорес-Україна»

Біотин у житті корови

Усі технологи знають, що у тварин із багатокамерним шлунком вітаміни групи В синтезуються мікрофлорою рубця самостійно. Зрозуміло, що вплив біотину на здоров’я та продуктивність корів вивчався недостатньо. Це пов’язано на сам перед із відсутністю виражених клінічних ознак дефіциту природного біотину корму та із компенсацією його нестачі за рахунок синтезу мікрофлорою рубця.

Проте, інтенсифікація виробництва молока привернула увагу до додаткового біотину – як органічної добавки, що впливає на обмінні процеси та лактацію.

Біоперетворення біотину

Біотин дуже важливий компонент у складній системі перетворень. Він є обов’язковим кофактором такого важливого ферменту, як ацетил-КоА-карбоксилаза. Біотин приймає участь у обміні амінокислот, клітинному диханні, глюкогенезі синтезу жирних кислот.

Наукове обґрунтування ймовірності позитивного впливу додатково введеного біотину пов’язано із активністю ферменту пропіоніл-КоА-карбоксилази. Цей фермент бере участь у перетворенні основного попередника глюкози – пропіонату.

Відомо, що целюлозолітична мікрофлора рубця потребує біотин у процесі їх росту (Болдуін та Еллісон, 1983) та перетравлення волокон целюлози та для отримання пропіонату. Але кількість біотину, що синтезується мікрофлорою рубця важко облікувати.

Теоретично додатково введений біотин за рахунок підвищеної перетравності волокон целюлози, має призводити до підвищення енергетичних показників корму, а збільшення синтезу пропіонатів до підвищення рівня глюкози.

Де тебе взяти, біотин?

Традиційний корм корів характеризується широким діапазоном вмісту біотину, який постійно коливається.

Корми із високим вмістом білка містять більше біотину.

Корми, що є другорядними продуктами спиртового бродіння містять високу концентрацію біотину.

Для типових змішаних раціонів концентрація біотину коливається від 0,2-0,4 мг/кг сухої речовини. Поодинокі повідомлення стверджують, що ця концентрація коливається від 0 до 2 мг/добу за використання раціонів із низькою дозою сухої речовини (менше 6 кг/добу).

Під час споживання сухої речовини понад 20 кг/добу у корів синтез біотину підвищувався до 10 мг/добу.

Біодоступність додатково введеного біотину коливається на рівні 50%. Проте доведено, що постійне надходження додаткового біотину у дозі 20 мг/день збільшує його концентрацію у плазмі крові до 40-70 нг/мл.

Типова концентрація біотину у плазмі крові корів, що не отримують додаткового біотину коливається на рівні 20 - 35 нг/мл.

Біотин та молоко

Більшість досліджень щодо додатково введеного біотину стосувалися його впливу на здоров’я копитного рогу молочних корів, тому ефект збільшення продуктивності молока помітили випадково. (Bergsten et al., 1999; Fitzgerald et al., 2000; Midla et al., 1998).

Для визначення ефекту підвищення продуктивності молока під час додаткового введення біотину було проведено дослід на молочних коровах, яким задавали біотин за 14 днів до отелення та перших 100 днів лактації.

Було сформовано три групи, які годувалися згідно раціону: 24% силос люцерни, 22% силос кукурудзи, 4% сіно люцерни,29% кукурудзи, 10% соєвого борошна, 6% термічно оброблених соєвих бобів та 5% вітамінно-мінерального преміксу.

Контрольна група не отримувала добавку біотину, друга група отримувала додатково біотин у дозі 10 мг/добу, третя група – 20 мг/добу біотину.

Ефект додаткового введення біотину оцінювали за показниками продуктивності молока.

Показники продуктивності молочних корів у ранню лактацію в залежності від дози введення добавки біотину

Показники ефективності

Додаткове введення біотину

контроль, без добавки біотину

10 мг/добу

20 мг/добу

Суха речовина, кг/добу

19,4

19,8

19,9

Молоко, кг/добу

36,9

37,8

39,7

Енергія молока (ЕСМ)

37,0

36,8

38,6

Жир молока, %

3,63

3,50

3,45

Жир молока, кг/добу

1,31

1,26

1,32

Білок молока, %

3,03

3,05

3,01

Білок молока, кг/добу

1,11

1,13

1,18

Додаткове введення біотину у формі добавки не вплинуло суттєво на якісні показники молока, проте спостерігалося його збільшення прямо залежно від збільшення дози біотину. Підвищена продуктивність молока стабільно зберігалася протягом усього періоду задавання добавки біотину.

Біотин – міф чи інструмент збільшення молочної продуктивності?

Дослід також показав, що підвищення продуктивності молока реєструвалося виключно у фазі ранньої лактації у високопродуктивних корів (понад 10 000 л молока/лактацію), що отримували добавку біотину у дозі 20 мг/добу.

Корови, що мали нижчу продуктивність молока (20 кг/добу) не реагували на додаткове введення біотину.

Механізм позитивної дії додаткового біотину на молочну продуктивність не вивчений до кінця. Ймовірно підвищення продуктивності слід пов’язувати із збільшенням виробництва пропіонату або через посилений синтез глюкози.

Оригінал статті

Якщо цей матеріал вам сподобався, поділіться ним з колегами. Хай світ стане кращим.