Зміни мікрофлори гранульованих кормів в залежності від строків зберігання

Зміни мікрофлори гранульованих кормів в залежності від строків зберігання

Коваленко А.О., Оксимець О.В.
Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології
Національний університет біоресурсів і прирокористування України, м.Київ

Що дає грануляція корму?

Комбікорм у розсипу має велику площу контакту з зовнішніми факторами забруднення, що відповідно впливає на ступінь бактеріального забруднення та термін його зберігання. Грануляція як кінцева товарна форма представлення готового корму має ряд переваг перед класичним розсипним комбікормом. Технологічність процесу, компактність, закрита обробка, одночасний вплив тиску, тепла та механічної дії допомагають отримувати продукт з низькою кількістю загальної мікрофлори, що забезпечує подовжений термін його зберігання.

Мета досліджень

Метою наших досліджень було визначення санітарної якості Престартерного комбікорму для поросят з 3-го дня життя до 15 кг маси тіла виробництва ТОВ «Анкорес-Україна» в умовах подовженого зберігання.

Було досліджено зразки гранульованого предстартерного комбікорму, що мали термін зберігання 1 місяць та 3 місяці.

Зразки відбирали згідно «Правил відбору зразків для бактеріологічного дослідження».

Відібрані зразки досліджували згідно «Правил бактеріологічного дослідження кормів тваринного та рослинного походження, комбікормів та рибного борошна» та визначали загальне мікробне обсіменіння, ентеропатогенні типи кишкової палички, сальмонели, анаероби.

З підготовлених зразків (розмелених у стерильних ступках) готували десятикратні розведення з наступним посівом на спеціальні середовища (МПБ, МПА, середовище Кода, Плоскирева, Вільсона-Блера, кровяний МПА).

В результаті бактеріологічного дослідження відібраних зразків визначили, що зразок 1 (термін зберігання 3 місяці) та зразок 2 (термін зберігання 1 місяць) мали загальне мікробне число 3,6 х105 КУО /г та 1,56 х105 КУО /г відповідно.

Патогенних ентеробактерій (E. coli, Salmonella) та патогенних анаеробів (Сl. perfringens, Cl. septicum, Cl. hystoliticum) виявлено не було.

Результат досліджень

Отримані результати свідчать про високу санітарну якість готового гранульованого Престартерного комбікорму для поросят з 3-го дня життя до 15 кг маси тіла навіть після закінчення строків зберігання (більше одного місяця).