Ефективність адсорбції T-2 токсину препаратом «БЕТАСОРБ»

Ефективність адсорбції T-2 токсину препаратом «БЕТАСОРБ»

Новіцька О.В., кандидат ветеринарних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Новіцький К.М., кандидат ветеринарних наук, керівник департаменту технологічного супроводу ТОВ «Анкорес-Україна»

Дія мікотоксинів на організм тварини

Дію мікотоксинів на організм тварини поділяють на три основні етапи: всмоктування, порушення нормального перебігу процесів обміну речовин та етап біотрансформації з його частковою або повною детоксикацією.

Як зменшити негативну дію мікотоксинів

На кожному з етапів можна проводити певні заходи зі зменшення негативної дії токсинів на організм. Зменшити токсичну дію мікотоксинів, зокрема Т-2 токсину, що вже надійшов у організм, можна за допомогою еметину, глюкокортикостероїдів, антиоксидантів, фосфоліпідів.

Включення в раціон тварин індукторів мікросомальних монооксигеназ (бутилокситолуол, сантонін, гама-аміномасляна кислота), які є головними ферментними системами метаболізму чужорідних сполук, знижує токсичний вплив Т-2 токсину за рахунок підвищення ендогенної детоксикації.

Проте, найбільш ефективними та популярними на сьогодні є різноманітні адсорбентиякі перешкоджають всмоктуванню токсинів у кишечнику.

Масштабне використання спеціальних добавок, які спрямовані на зменшення впливу мікотоксинів на організм тварин, стало підґрунтям для створення нової групи у класифікації кормових добавок – «речовини, що призначені для зменшення забруднення кормів мікотоксинами: речовини, які можуть пригнічувати або зменшити поглинання, сприяти виведенню мікотоксинів або модифікувати їх».

Тим не менш, більшість сполук- детоксикаторів мікотоксинів відносяться до технічних та кормових добавок або до препаратів- підсилювачів перетравлення, які не мають повного переліку точних складових змісту. Як правило, у препараті зазначено основний компонент, що проявляє сорбуючу дію.

Класифікація адсорбентів токсинів

До потенційних матеріалів з високою адсорбуючою здатністю відносяться:
мінеральні сорбенти (бентоніт, палигорскіт, монтморилоніт, сапоніт, цеоліт),
органічні сорбенти (складні сполуки органічного походження на основі модифікованих глюкомананів стінок дріжджових клітин та пептидоглікану бактерій, неперетравлюванна целюлоза, різні види активованого вугілля)
синтетичні полімери (холестріамін, полівінілпіролідон).

Особливості сорбентів різної природи

Мінеральні сорбенти (в першу чергу, так звані шаруваті силікати), завдячуючи своїй структурі, характеризуються високою поглинальною здатністю щодо низькомолекулярних сполук, як то важкі метали, сірководень, аміак, тощо. Тому вони отримали широке використання не лише у промисловому тваринництві (ефективні гігієнічні підстилки) а також у харчовій та фармацевтичній галузях (очищення води, соків, спирту, тощо).

Проте використання таких сполук для сорбції різних мікотоксинів є малоефективним, оскільки молекули більшості мікотоксинів більші за розміри пор мінеральних адсорбентів. Як зазначає Phillips T.D., (1999 р.), різноманітні глини відносяться до, так званих, «афлатоксин-селективних», інші ж мікотоксини ними практично не сорбуються.

Крім того, самі мінеральні сорбенти можуть містити неконтрольований рівень важких металів, деякі набухають в травному каналі, порушуючи всмоктування поживних речовин.

Органічні сорбенти на противагу мінеральним, за рахунок іншої структури та більшого різноманіття діаметру пор, володіють значно кращими сорбційними властивостями щодо токсинів дейтероміцетів. Це дає можливість досягти ефекту швидкої сорбції мікотоксинів та продуктів їх метаболізму у шлунково- кишковому тракті значно меншими концентраціями адсорбентів, практично не порушуючи процесів травлення.

І якщо механізм сорбції етерифікованими полімерами глюкомананів ще досліджується, ефективність сорбції адсорбентами на основі деревного вугілля підтверджено десятиріччями використання у гуманній медицині, де вони широко застосовуються для ентеросорбції та гемосорбції при важких отруєннях.

Активоване деревне вугілля-зразок ефективного сорбенту

Активоване деревне вугілля визнано класичним адсорбуючим матеріалом при різних кормових отруєннях тварин.

Ефективність активованого вугілля доведена для зеараленону, деоксініваленолу, Т-2 токсину, афлатоксину.

Не зважаючи на широке використання активованого вугілля у медицині у тваринництві препарати на його основі практично не застосовуються. Метою наших досліджень було визначення ефективності сорбції препаратів на основі мінеральних сорбентів та активованого вугілля щодо Т-2 токсину, який є найбільш токсичним представником фузарієвих токсинів.

Оцінку ефективності сорбентів вивчали за поглинальною здатністю за умов in vitro наступних сорбентів: цеоліт натуральний, палигорськіт модифікований, сапоніт модифікований, медичний препарат «Білосорб», препарат для тварин «Бетасорб».

Критеріями оцінки ефективності досліджуваних матеріалів слугували незворотна сорбція за короткий час експозиції, відсутність негативної дії на організм та економічна ефективність. Поглинальну здатність адсорбентів визначали за методом Kipling and Peakall.

Ефективність адсорбенту «Бетасорб» для сорбції Т-2 токсину

В результаті проведених досліджень було з’ясовано, що випробувані сорбенти значно різняться за поглинальною здатністю щодо Т-2 токсину. Ефективність сорбції для палигорскіту модифікованого та сапоніту натурального не перевищувало 6,67%, цеоліту модифікованого – 13%. Мінеральні сорбенти виявилися прогнозовано неефективними.

В той час як органічні сорбенти на основі активованого вугілля проявляли практично 100% ефективність (табл.).

Таблиця. Визначення поглинальної здатності сорбентів щодо Т-2 токсину 

сорбенти

Маса сорбенту, мг

Концентрація Т-2 токсину, мкг/см3

Адсорбція, мкг/мг

Ефективність, %

до інкубації

після інкубації

«Бетасорб»

50

1,5

0

0,15

100

«Білосорб»

50

1,5

0

0,15

100

Цеоліт модифікований

50

1,5

1,3

0,01

13,33

Сапоніт натуральний

50

1,5

1,4

0,02

6,67

Палигорскіт модифікований

50

1,5

1,4

0,01

6,67

Було з’ясовано, що поглинальна здатність препарату «Бетасорб» при концентрації Т-2 токсину 300 мкг/см3 складає 14,4 мкг/мг сорбенту. Додаткові дослідження препарату «Бетасорб» виявили сильно розвинену загальну пористість, широкий діапазон розмірів пор та значну питому площу поглинальної поверхні, яка становить 700 ˗ 800 м2/г.

Для порівняння у найбільш поширених на ринку органічних адсорбентів на основі модифікованих глюкомананів стінок дріжджових клітин цей показник складає 20 м2/г.

Як показали наші дослідження, вугільні адсорбенти, зокрема препарат «Бетасорб», є більш ефективними до Т-2 токсину порівняно з мінеральними (рис.). Це пояснюється двома причинами:

  • у вугільних сорбентів добре розвинена система мезопор, які відіграють значно більшу роль при сорбції. Мінеральні ж сорбенти мають добре розвинену систему мікропор, які є недоступними для таких сполук, як молекула Т-2 токсину.

  • Неполярність молекул Т-2 токсину сприяє сорбції на активованому вугіллі за рахунок дисперсійної взаємодії, яка практично повністю визначає адсорбцію неполярних молекул на неполярній поверхні. За основу оцінки ефективності сорбентів покладено вивчення ступеню афінності зв’язування та ємності матеріалу за умов in vitro, яке важко узгоджується з результатами вивчення дії адсорбенту у біологічній системі

Ефективність сорбенту «Бетасорб» на тваринах

Для оцінки дії сорбентів у біологічних системах використовуються певні біологічні маркери (клінічні, фізіологічні, біохімічні показники), які залежать від багатьох чинників впливу на живий організм, що важко стандартизувати. Тому ефективність сорбенту «Бетасорб» перевірялася на чутливих тваринах – 40- денних поросятах, які отримували уражені мікотоксинами корми.

Згодовування адсорбенту «Бетасорб» у дозі 25 мг/кг маси тіла у дослідній групі дозволило знизити негативну дію ураженого корму та підвищити середньодобові прирости маси тіла на 16,34 %

За нашими спостереженнями тварини та птиця охоче поїдають препарат «Бетасорб», що полегшує застосування останнього індивідуально або груповим методом. Слід зазначити, що детоксикуюча ефективність сорбенту «Бетасорб» проявляється також при шлунково-кишкових розладах різної етіології, які супроводжуються проносами.

Враховуючи поглинальну здатність та питому площу поглинальної поверхні сорбенту ефективна профілактична доза препарату «Бетасорб» складає 0,25 кг/т корму.

При слабкій токсичності корму рекомендовано збільшення дози препарату до 0,5 кг/т

При сильному ураженні кормів мікотоксинами не більше 1 кг/т корму.

Код: 50001
6
250 г
Адсорбент мікотоксинів

БЕТАСОРБ

Адсорбент мікотоксинів і токсинів органічного та неорганічного походження для сільськогосподарських тварин
100 грн